شیوه نامه

قابل توجه شهروندان گرامی آیا می دانید با مفقود شدن مدارک شناسایی خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید:

✔✔روزنامه نسل فردا به عنوان اولین و تنها روزنامه مورد تائید برای انجام این خدمت ،امکان ثبت آگهی مفقودی را فراهم نموده است

 الف: جذب آگهی مفقودی با هدف صدور المثنی:

مدارک خودرو، مدارک تحصیلی ،کارت دانشجویی

 ب: جذب آگهی مفقودی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از مدارک:

این مدارک عبارتند از :کارت ملی، شناسنامه، کارت خودرو، بیمه نامه خودرو، برگ سبز خودرو، پروانه وکالت،...

موارد سوء استفاده از آن عبارتند :

قاچاق کالا، ثبت نام یارانه ها، خروج غیر قانونی از مرز، خرید و فروش خودرو، پاس کردن چک با کارت ملی...

توجه: درج تاریخ مفقود شدن مدرک در روزنامه ، سند محکمی برای مراجع قضایی و قانونی است چرا که اگر از مدرک مفقود شده در طی زمانی که اقدام برای صدور المثنی شده است ،سوء استفاده ای شود، می‌تواند با ارائه آن روزنامه به مراکز قانونی تا حد زیادی از اتهامات وارده، خود را مبراساخته و ادعایش را در زمینه سوء استفاده های وارد شده به اثبات برساند.

 ✔✔نحوه ثبت آگهی مفقودی

از طریق این درگاه گزینه اشخاص حقیقی را انتخاب نموده و فرم مربوط را با توجه به مدارک مفقود شده متقاضی پر نموده.توجه داشته باشید برای مدارک خودرو شماره پلاک ،شاسی و موتور الزامی می باشد.ودر پایان  پس از انتخاب نوع مدرک یا مدارک مفقودی کلید پرداخت را زده و آگهی در سامانه ثبت می شود.

نکته1: تمام فیلدهای ستاره دار باید حتما پرشود.

نکته2: هر تعداد مدرکی که مفقود شده باشد می توانید در یک ثبت وارد نمایید.                                             

نکته3: اگر مدارک مفقود شده ای وجود داشت که در لیست فرم مفقودی موجود نبود، در فیلد سایر مدارک قید شود               

نکته4: آدرس و کد پستی و شماره همراه برای ارسال روزنامه  باید صحیح و کامل واردشود .

✔✔هزینه آگهی مفقودی :

هزینه آگهی مفقودی 500000ریال می‌باشد که بصورت اينترنتي در درگاه بانكي پرداخت مي شود .